User Tools

Site Tools


borsa_felol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

borsa_felol [2019/07/05 13:10] (current)
orrmany created
Line 1: Line 1:
 +<​poem>​
 +Borsa felől jön egy fekete felhő,
 +siess kislány, mert elkap a nagy eső!
 +Nem sietek, kapok én még szeretőt,
 +arra kérem a jóságos Teremtőt.
  
 +Eredj kislány, eredj, hogy ne lássalak,
 +Mer' én téged már régen meguntalak.
 +Hogy' szerettél mindig az eszembe jutsz,
 +jóságodért fizessen meg a Jézus!
 +
 +Válaszúti patak mellett van egy fa,
 +kis gerlice fészket rakott ágára.
 +Kis gerlice mindig csak azt énekli:
 +jaj, de boldog aki egymást szereti.
 +</​poem>​
borsa_felol.txt · Last modified: 2019/07/05 13:10 by orrmany